Wie ben ik

Adri van der Wind
06 511 96 869
adri.vanderwind@gmail.com

Tot 2015 was ik voorzitter van het College van Bestuur van MBO Utrecht. Op het moment dat ik vertrok had MBO Utrecht een aantal mijlpalen bereikt: het was in staat om zelfstandig te functioneren, de organisatie was financieel gezond, de kwaliteit van het onderwijs was hoog en de medewerkers tevreden.
Daarna heb ik Windkracht opgericht en ben ik werkzaam als strategisch adviseur, interim bestuurder en interim manager, management coach, en toezichthouder. Daarnaast ben ik commissaris bij een aantal maatschappelijke organisaties. Als commissaris houd ik toezicht op deze organisaties en ondersteun ik de eindverantwoordelijke in haar of zijn leidinggevende rol.

Loopbaan

Mijn loopbaan heeft vooral plaatsgevonden binnen het onderwijs. Daar heb ik vanuit verschillende posities en binnen verschillende organisaties brede ervaring opgedaan. Sinds 1998 heb ik leidinggevende functies gehad, vanaf 2000 was dat in de vorm van een directie functie, en in de afgelopen jaren als voorzitter van een college van bestuur.
Organisatieverandering heeft altijd centraal gestaan binnen deze leidinggevende posities. Weinig is zo aan verandering onderhevig als het Nederlandse onderwijs, omdat onderwijs reageert op maatschappelijke veranderingen, waaronder veranderingen in de arbeidsmarkt. De organisatie moet zich daar aan aanpassen en tegelijkertijd altijd vanuit kansen blijven werken. Daarin lag steeds mijn grote uitdaging, waarbij het verbinden van mensen –de professionals- om deze uitdagingen vorm te geven vaak centraal heeft gestaan. Soms bleek het nodig om juist volledig vanuit een eigen verantwoordelijkheid te werken, zoals bij reorganisatie.

Opleiding

Ik heb zowel een opleiding Nederlands Recht afgerond als een opleiding aan de pedagogische academie. Sinds 2007 ben ik geregistreerd mediator NMI. Deze opleiding heeft mij de tools gegeven om mensen te motiveren om zich te blijven verbinden ook als zij in conflict met elkaar zijn. Mijn achtergrond als jurist heeft mij de nuance en zorgvuldigheid gebracht die ik zo belangrijk vind in het omgaan met mensen.

Ervaring

Verder heb ik ruime ervaring met HRM. Binnen de onderwijsinstelling waar ik als directielid heb gewerkt was ik lange tijd portefeuillehouder HRM. Dit heeft mij onder meer veel inzicht gegeven in de manieren waarop professionals ondersteund kunnen worden in hun ontwikkeling en wat van hen daarin verwacht kan worden.
Als toezichthouder ben ik gecertificeerd in professional governance.

Maatschappelijk actief

Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk actief geweest. Als commissaris van maatschappelijke instellingen zoals onderwijsgroep Amstelland, maar ook als bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties zoals de Federatie Christelijke MBO, de Utrechtse Onderwijs Agenda en de Utrechtse Ondernemers Academie. Daarnaast heb ik als voorzitter van diverse stichtingen bijgedragen aan vredesonderwijs- en opvoeding en aan opbouwwerk, en heb ik community development binnen een kerkelijke omgeving gecoördineerd.

Meer informatie over mijn profiel is te vinden op Linkedin.