Toezicht

Adri van der Wind
06 511 96 869
adri.vanderwind@gmail.com

“Toezicht is het vinden van de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid zodat de randvoorwaarden kloppen”

Als toezichthouder houd ik uiteraard meer afstand tot de praktijk binnen maatschappelijke organisaties dan als interim bestuurder of manager.
Deze afstand houden én vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid werken, dat is wat ik belangrijk vind bij good governance. Daardoor draag je bij aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed functionerende organisatie.

Kennis overdragen en alert zijn

Alert zijn op wat echt belangrijk is, dat is waar het om gaat. Ik heb ruime ervaring als commissaris bij diverse maatschappelijke instellingen, met name binnen het onderwijs en daaraan gerelateerde organisaties. Ik zie dit als een manier om mijn kennis en ervaring binnen het maatschappelijk veld over te dragen.