Strategische ontwikkeling

Adri van der Wind
06 511 96 869
adri.vanderwind@gmail.com

“Haalbaarheid en draagvlak voor strategie creëren door samenwerking”

Ontwikkelingen binnen het maatschappelijke veld maken dat maatschappelijke organisaties zich regelmatig moeten bezinnen op de toegevoegde waarde die zij hebben voor de verschillende stakeholders en op de samenwerking binnen het veld.

Strategische ontwikkeling vraagt niet alleen het maken van de juiste keuzes, maar ook dat professionals in maatschappelijke organisaties in toenemende mate met elkaar samenwerken om tot de juiste keuzes te komen en om hiervoor draagvlak te ontwikkelen.

Samenwerking is de kracht van verandering

Professionals hebben vaak een duidelijke visie op hun werk en willen dit graag kenbaar maken. Vanuit die autonome houding vinden ze het soms moeilijk om samen te werken, terwijl samenwerking de kracht van verandering is en de basis om de juiste resultaten te leveren. Daarnaast is het belangrijk dat professionals een gezamenlijke strategie voor ogen hebben.

Mensen verbinden

Windkracht staat voor verandering door verbinding. Als procesbegeleider verbind ik mensen om gezamenlijk strategie te ontwikkelen en om resultaten te bereiken vanuit een gedeelde visie op strategie en resultaten. Ik help leiders deze gezamenlijke doelen te definiëren binnen een krachtenveld waarin professionals werken en er verschillende stakeholders zijn met verschillende belangen. Haalbaarheid en draagvlak spelen daarbij een belangrijke rol. Ik heb ruime ervaring met verschillende instrumentaria die focus en verbinding brengen het onderwijs, zoals met de beproefde methode A3 die ook buiten het onderwijs toegepast wordt.