Interim bestuur

Adri van der Wind
06 511 96 869
adri.vanderwind@gmail.com

“Rust en vertrouwen creëren zodat mensen zich gekend voelen”

Elke organisatie kan in een situatie komen dat er een tijdelijke bestuurlijke of interim management oplossing nodig is. Dat kan vele redenen hebben.

Bijvoorbeeld omdat er een tijdelijk bezettingsprobleem is, of omdat er specifiek leiderschap nodig is om veranderingen in de organisatie teweeg te brengen.

Rust brengen

Windkracht levert deze oplossingen vanuit een jarenlange ervaring met veranderingsprocessen binnen het onderwijs. Windkracht staat voor een verbindende en daadkrachtige stijl van leidinggeven en brengt daarmee rust binnen organisaties. Mensen werken weer op basis van vertrouwen aan de doelstellingen van de organisatie en de stakeholders voelen zich tegelijkertijd gekend.