Home

“Verandering door verbinding”

Windkracht staat voor verandering door verbinding. Dat is waar ik in geloof. Energie van mensen brengt verandering te weeg, maar alleen als mensen zich verbinden in een gezamenlijke opdracht.

Als leider binnen maatschappelijke organisaties, met als laatste functie voorzitter van het College van Bestuur van MBO Utrecht, ligt mijn kracht in het verbinden van mensen. Ik overzie de processen binnen organisaties die tot resultaten leiden. Ik heb een helder beeld van wat de veranderingen in deze processen betekenen voor leiderschap, professionals en andere medewerkers binnen organisaties.

Verbinding en een helder maatschappelijk doel

Ik geloof daarbij in de eigen verantwoordelijkheid van mensen en in hun wens om een eigen bijdrage te willen leveren. Ik overzie ook het steeds complexer wordende krachtenveld waarin deze organisaties werken en ik heb een visie over hoe een organisatie daarin de beste weg vindt. Ook daarbij spelen verbinding en een helder maatschappelijk doel belangrijke rollen.

Vier pijlers

Ik heb mij steeds meer ontwikkeld als begeleider van veranderingsprocessen en van leiderschap binnen maatschappelijke organisaties. Dit geef ik vorm binnen Windkracht. De dienstverlening van Windkracht bestaat uit vier pijlers:

  • Strategische ontwikkeling en positionering
  • Interim-bestuur en interim management
  • Toezicht
  • Managementcoaching

Reactiemogelijkheid is gesloten